Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru

Аудит систем управління якістю як форма оцінки відповідності застосовується в «Регістрі СЕРТАТОМ» для проведення:

- підтвердження відповідності продукції встановленим вимогам впродовж часу дії виданого сертифікату відповідності;

- підтвердження відповідності системи якості суб'єкта діяльності у сфері використання ядерної енергії, умовам, визначеним в дозвільних документах органу регулювання;

- підтвердження відповідності систем якості за моделями, визначеними Технічними регламентами в законодавчо регульованих областях;

- підтвердження відповідності готовності виробництва до гарантованого випуску якісної продукції в рамках оцінки корпоративних постачальників за пмроцедурами кінцевого споживача продукції, наприклад, ДП «НАЕК «Енергоатом» (Україна);

- оцінки технологічної готовності до запуску продукції у виробництво (нульова точка);

- етапного підтвердження відповідності документації системи якості на етапі її впровадження для конкретного виробництва.

Критерії оцінки відповідності повинні враховувати:

- специфіку об'єкту, який піддається перевірці;

- обов'язкові вимоги Технічних регламентів, ліцензійних умов, норм, правил та стандартів безпеки;

- вимоги до систем управління, встановлені міжнародними стандартами та стандартами МАГАТЕ.

«У зв'язку з введенням в дію національного стандарту ДСТУ ІSО 19443:2018 «Системи менеджменту якості - Спеціальні вимоги до застосування ISO 9001:2015 організаціями ядерного сектору, що поставляють продукцію та послуги, важливі для ядерної безпеки (ITNS)» ТОВ «СЕРТАТОМ», як акредитований орган з сертифікації систем менеджменту якості (СМЯ) по ДСТУ ISO 9001, в рамках добровільної сертифікації впроваджує в практику сертифікацію СМЯ Постачальників для АЕС на відповідність ДСТУ ІSО 19443. Національне агентство з акредитації України своїм листом від 07.03.2019 № 3-1/3-0847 підтвердило можливість провадження добровільної сертифікації, посилаючись на Закон України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності».

Перед прийняттям зазначеного стандарту в якості національного був розроблений і прийнятий стандарт організації «Регістру СЕРТАТОМ» – СОУ РСА-004, що є ідентичним перекладом стандарту ІSО 19443.

Крім того, з метою забезпечення об'єктивної і повної оцінки відповідності новим критеріям ефективності СМЯ Постачальників, ТОВ «СЕРТАТОМ» розроблений стандарт СОУ РСА-004-1:2018 «Впровадження класифікаційного підходу до забезпечення якості продукції на основі ризик-орієнтованого аналізу», як методологічне доповнення до СОУ РСА-004.»

Порядок та процедури аудиту систем якості, документування результатів визначаються стандартами «Регістру СЕРТАТОМ» та/або стандартами організацій – кінцевих споживачів продукції, договірними (контрактними) документами на надання послуг з оцінювання.

Перелік підприємств, що пройшли оцінку відповідності систем якості аудиторами Регістру розміщений на сторінці «Реєстр СЕРТАТОМ».

шаблоны Joomla 3 для интернет-магазина
Бесплатные Joomla 3 шаблоны на русском.

Реєстр СЕРТАТОМ