Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

«Регістр СЕРТАТОМ» складається з системи процедур, встановлених стандартами організації, вимог та інфраструктури, що в комплексі дозволяє компетентним органам оцінки та аудиторам проводити незалежну та об'єктивну оцінку відповідності продукції у сфері використання ядерної енергії та забезпечувати необхідний рівень довіри споживачів продукції до результатів оцінки.

Засадничими принципами роботи «Регістра СЕРТАТОМ» є – «культура безпеки» в сфері використання ядерної енергії, відповідальність перед суспільством за результати своєї роботи та загальноприйняті принципи оцінки відповідності - безсторонність, компетентність та незалежність.

«Регістр СЕРТАТОМ» створений групою підприємств – органів оцінки відповідності та переслідує цілі:

- відвертання циркуляції неякісної та контрафактної продукції в сфері використання ядерної енергії;

- впровадження та поширення апробованих форм оцінки відповідності, що дозволяють максимально врахувати особливості продукції, її виготовлення та введення в обіг при збереженні необхідного рівня довіри до результатів оцінки;

- створення єдиного інформаційного простору для усіх зацікавлених сторін шляхом відображення результатів оцінки відповідності та обміну інформацією.

Діяльність учасників в «Регістрі СЕРТАТОМ» характеризується:

- добровільністю використання Системи суб'єктами господарської діяльності, органами державного управління та регулювання;

- збереженням безперечного права вибору найбільш ефективних форм оцінки відповідності за кінцевими споживачами продукції – організаціями-ліцензіатами, що здійснюють експлуатацію, які несуть усю повноту відповідальності щодо забезпечення ядерної та радіаційної безпеки;

- спрямованістю усіх форм оцінки відповідності та інфраструктури, вживаних в «Регістрі СЕРТАТОМ» для виявлення в продукції невідповідностей що можуть стати початковою причиною виникнення радіаційно-небезпечних інцидентів;

- реальним та об'єктивним відображенням стану об'єктів оцінки відповідності;

- гнучкістю вживаних процедур, що ґрунтується на варіативності апробованих форм оцінки відповідності, особливостей виробництва, поставок продукції та пріоритетності забезпечення безпеки ядерних і радіаційно-небезпечних об'єктів та технологій;

- унеможливленням будь-якого адміністративного тиску на результати робіт завдяки створенню відкритого доступу до інформації в процесі виконання робіт, економічної незалежності та стабільності інфраструктури;

- раціональністю будови інфраструктури, що забезпечує мінімізацію витрат на здійснення діяльності з оцінювання;

- прагненням до гармонізації вживаних процедур та форм оцінки відповідності продукції з аналогічно вживаними в міжнародній практиці;

«Регістр СЕРТАТОМ» відкритий для усіх заявників, незалежно від їх величини, правової форми, фінансового стану, членства в якому-небудь союзі або групі.

Організаційна структура «Регістра «СЕРТАТОМ»

 

Реєстр СЕРТАТОМ