Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

Технічний комітет стандартизації ТК 197 «Водневі технології» створений наказом ДП «УкрНДНЦ» № 130 від 22.06.2020 р. Базовою організацією по виконанню функцій секретаріату ТК 197 призначений «Орган з оцінки відповідності «СЕРТАТОМ».

ТК 197 це об'єднання зацікавлених компаній з відновлюваної енергетичної генерації, науково-дослідних та проектних організацій, виробників та постачальників продукції в сфері використання водню в якості палива і газу промислового призначення для генерації електричної та теплової енергії; систем захисту водневих технологічних систем та забезпечення безпеки людини та навколишнього середовища при використанні водню тощо.

Головною метою діяльності ТК 197 є розроблення національних стандартів, в тому числі, гармонізованих з міжнародними та європейськими стандартами у сфері систем та пристроїв для виробництва, зберігання, транспортування, вимірювання і використання водню, які сприятимуть організаційного та методичного забезпечення в сфері паливної та енергетичної безпеки, ефективності та незалежності, зняттю бар'єрів в торгівлі, визнання вітчизняного виробника на світових ринках.

У своїй роботі ТК 197 спирається на досягнення національного та міжнародного науково-технічного прогресу і керується чинним Законодавством України, нормативно-правовими актами, стандартами національної системи стандартизації України, які поширюються на сферу дії ТК 197, документами міжнародних організацій по стандартизації, членом яких є Україна, а також Положенням про ТК 197.

Науково-технічні, виробничі та фінансові взаємини ТК 197 з організаціями та підприємствами будь-яких форм власності, а також фізичними особами, зацікавленими в роботі технічного комітету, здійснюються на підставі договорів про співпрацю, з урахуванням чинного Законодавства України, нормативно-правових актів та керівних документів Національного органу стандартизації, та Положенням про ТК.

ТК 197 функціонує відповідно до положень ДСТУ 1.14. ТК очолює Голова та його заступники. Організацію поточних робіт здійснює секретаріат ТК на чолі з відповідальним секретарем.

Членство в ТК 197 є вільним і може бути колективним або індивідуальним. Колективні члени ТК (організації, підприємства, установи) беруть участь в роботі технічного комітету через своїх повноважних представників. Індивідуальними членами ТК можуть бути провідні вчені та фахівці, які бажають брати участь в роботі комітету. Вступ до ТК 197 передбачає розгляд членами технічного комітету рішення про прийняття заявника в члени ТК.