Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

Технічний комітет стандартизації ТК 197 «Водневі технології» створений наказом ДП «УкрНДНЦ» № 130 від 22.06.2020 р. Базовою організацією по виконанню функцій секретаріату ТК 197 призначений «Орган з оцінки відповідності «СЕРТАТОМ».

ТК 197 складається з 2 підкомітетів:

ПК 1 «Водневі технології», який є дзеркальним міжнародному технічному комітету ISO/TC 197 Hydrogen technologies («Водневі технології») та здійснює діяльність за кодами стандартизації:

27.075 Водневі технології

43.060.40 Паливні системи (в частині проектування, експлуатування та будування об’єктів, систем та елементів використання водню в якості пального)

71.100.20 Гази промислової призначеності *Охоплює також стиснене повітря та водень (в частині проектування, експлуатування та будування об’єктів та систем для виробництва, зберігання, транспортування, вимірювання та використання водню)

ПК 2 «Ядерна енергетика та захист від опромінення», який є дзеркальним міжнародному технічному комітету ISO/TC 85 Nuclear energy, nuclear technologies, and radiological protection («Ядерна енергетика, ядерні технології та радіологічний захист») та здійснює діяльність за кодами стандартизації:

13.280 Протирадіаційний захист *Охоплює також захист від випромінювання радіочастот (в частині захисту від опромінення),

27.120 Атомна енергетика,

27.120.01 Атомна енергетика взагалі,

27.120.10 Реакторна техніка,

27.120.20 Атомні електростанції. Безпека,

27.120.30 Радіоактивні речовини та технологія ядерного палива *Охоплює також сировину,

27.120.99 Інші стандарти щодо атомної енергетики

В роботі ТК 197 приймають участь представники ядерного енергетичного комплексу та комплексу ВДЕ, наукових та виробничих підприємств, сертифікаційних органів, а також інжинірингових та консалтингових компаній, що займаються запровадженням ядерної та альтернативної енергетики, які мають багаторічний досвід у сфері стандартизації та нормативного забезпечення.

Головною метою діяльності ТК 197 є розроблення національних стандартів, в тому числі, гармонізованих з міжнародними та європейськими стандартами у сфері ядерної та відновлювальної енергетики, які сприятимуть організаційного та методичного забезпечення в сфері паливної та енергетичної безпеки, ефективності та незалежності, зняттю бар'єрів в торгівлі, визнання вітчизняного виробника на світових ринках.

У своїй роботі ТК 197 спирається на досягнення національного та міжнародного науково-технічного прогресу і керується чинним Законодавством України, нормативно-правовими актами, стандартами національної системи стандартизації України, які поширюються на сферу дії ТК 197, документами міжнародних організацій по стандартизації, членом яких є Україна, а також Положенням про ТК 197.

Науково-технічні, виробничі та фінансові взаємини ТК 197 з організаціями та підприємствами будь-яких форм власності, а також фізичними особами, зацікавленими в роботі технічного комітету, здійснюються на підставі договорів про співпрацю, з урахуванням чинного Законодавства України, нормативно-правових актів та керівних документів Національного органу стандартизації, та Положенням про ТК.

ТК 197 функціонує відповідно до положень ДСТУ 1.14. ТК очолює Голова та його заступники. Організацію поточних робіт здійснює секретаріат ТК на чолі з відповідальним секретарем.

Членство в ТК 197 є вільним і може бути колективним або індивідуальним. Колективні члени ТК (організації, підприємства, установи) беруть участь в роботі технічного комітету через своїх повноважних представників. Індивідуальними членами ТК можуть бути провідні вчені та фахівці, які бажають брати участь в роботі комітету. Вступ до ТК 197 передбачає розгляд членами технічного комітету рішення про прийняття заявника в члени ТК.

Реєстр СЕРТАТОМ