Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

Інформуємо наших постійних клієнтів – виробників та постачальників продукції, що ТОВ «СЕРТАТОМ» прийняв рішення про добровільне тимчасове призупинення діючого Атестату про акредитацію ОРГАНУ З ІНСПЕКТУВАННЯ ТОВ «СЕРТАТОМ» (№7А199) з 01.11.2019, про що було проінформовано Національне агентство з акредитації України та ДП «НАЕК «Енергоатом».

Наше прагнення сприяти розвитку міжнародної практики залучення незалежних спеціалізованих органів для виконання оцінки відповідності продукції, важливої для безпеки АЕС шляхом демонстрації компетентності (акредитацією) українського органу інспектування «СЕРТАТОМ» вимогам міжнародного стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014 виявилось незатребуваним.

Рішення про тимчасове призупинення Атестату про акредитацію обумовлене діючим зараз підходом ДП «НАЕК «Енергоатом» та його відокремлених підрозділів до оцінки відповідності, при якому експлуатуюча організація не тільки не залучає спеціалізовані акредитовані органи з інспектування, але й при проведенні оцінки відповідності своїми силами представники експлуатуючої організації не завжди беруть участь навіть в останніх контрольних точках планів якості (приймально-здавальні випробування та готовності до постачання). Такий підхід, безумовно, не може гарантувати виявлення усіх невідповідностей у виготовленій продукції, а також викликає порушення господарюючими суб'єктами, які беруть участь в ланцюгу поставок (виробниками та постачальниками продукції), вимог НПС ЯРБ (НП 306.1.190-2012, НП 306.1.182-2012) та стандартів експлуатуючої організації.

Нагадуємо, що необхідність проведення оцінки відповідності для АЕС України визначена нормами та правилами ЯРБ для усіх суб’єктів, що беруть участь в ланцюгу поставок (виробників та постачальників продукції), а саме:

- п. 7.5.6 НП 306.1.190-2012 «Загальні вимоги до системи управління діяльністю у сфері використання ядерної енергії»;

- розділом 7.3 НП 306.1.182-2012 «Вимоги до системи управління діяльністю експлуатуючої організації (оператора)».

Звертаємо увагу виробників та постачальників, що продукція не може вважатися відповідною встановленим вимогам та такою, що пройшла оцінку відповідності при наявності наступних ознак формального підходу до оцінки відповідності одним з учасників поставок – представників ЕО:

- наявності в погоджених планах якості в усіх контрольних точках представника ЕО статусу WP (R) (тобто фактично відмова від участі в ОВ),

- відмова представника ЕО від участі в оцінці відповідності згідно статусу контрольних точок погоджених планів якості, в тому числі в останніх контрольних точках планів якості (приймально-здавальні випробування та готовності до постачання).

Перераховані ознаки можуть кваліфікуватися, як порушення з боку ЕО вимог НП 306.1.190-2012 п.7.6.4. щодо «уникнення здійснення заходів контролю, передбачених для цієї продукції» та п.7.6.5. щодо письмового засвідчення «проходження контролю, а також відповідності процесів та продукції встановленим вимогам».

При наявності таких ознак ми застерігаємо підприємства, що закривати план якості з боку виробника є порушенням п.7.3 СОУ НАЕК 039-2013 і така продукція, після введення в експлуатацію, у разі її відмови, при нанесенні суттєвих збитків або виникненні радіаційних інцидентів, може кваліфікуватися по відношенню до виробника / постачальника як порушення правил ядерної або радіаційної безпеки (Стаття 274 Кримінального кодексу України), або такі дії можна трактувати як службову недбалість (Стаття 367 ККУ), оскільки вимоги НП 306.1.182-2012 (п.1.2) обов'язкові для виконання всіма юридичними особами, що є постачальниками товарів, робіт та послуг для систем, важливих для безпеки атомних станцій, а постачальник (ст. 34 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»), як суб'єкт діяльності також несе відповідальність за невиконання вимог НП.

Для запобігання у Постачальників зазначених вище ризиків, залучення ТОВ «СЕРТАТОМ» до оцінки відповідності має певні переваги:

- ТОВ «СЕРТАТОМ» залишається акредитованим органом з оцінки відповідності продукції (атестат про акредитацію № 1О195) та органом з сертифікації систем менеджменту (атестат про акредитацію № 8О111), що дозволяє в рамках чинного законодавства в сфері технічного регулювання надавати послуги з інспектування (оцінки відповідності на всіх етапах виробництва) продукції СВБ для АЕС України (по договорам з виробниками за їх ініціативою);

- Як постачальник, так і завод-виробник забезпечить безумовне виконання вимог НП 306.1.182-2012 в частині забезпечення «запобігання неналежного виконання чи відмови від виконання інспекцій чи випробувань, а також запобігання несанкціонованому використанню продукції або процесів, які не пройшли відповідних інспекцій чи випробувань (контрольні точки)» (п.8.2);

- Спеціалізована організація забезпечить «документальне підтвердження (веде записи), що продукція або процеси пройшли передбачені для них інспекції, перевірки чи випробування (в тому числі НПС ЯРБ та стандартами ДП «НАЕК «Енергоатом»). У записах зазначаються: результати інспекцій, перевірок чи випробувань, висновок про відповідність продукції, заходи, вжиті в разі виявлення невідповідності, інформація про особу, яка провела інспекцію, перевірку чи випробування» (п.8.5), що зараз фактично не виконується;

- Виробник має можливість виготовлення продукції на склад, що забезпечить при виграші тендеру своєчасну поставку з виконанням вимог стандартів СОВП, а також отримує сертифікат відповідності, який підтверджує референтність та якість продукції;

- Для керівників підприємств виникає можливість підвищити репутаційну привабливість та отримати додаткову впевненість в якості своєї продукції, підвищити ефективність контролю за діями персоналу, зниження витрат на можливі усунення невідповідностей на вхідному контролі на АЕС, контрольний персонал підприємств має можливість отримати додатковий досвід при контакті з інспекторами.