Повідомляємо, що ISO/TC 197 «Водневі технології» організовує роботи з попереднього проекту технічної рекомендації ISO/PDTR 15916 «Основні міркування безпеки водневих систем» (робоча назва). Міжнародне голосування (з 01.06.2022) передбачає загальне схвалення продовження роботи над положеннями стандарту щодо пропозицій членів ISO/TC 197.

Секретаріат ТК 197 вважає за необхідне інформувати своїх членів ТК, а також заінтересовані організації з метою формування пропозицій до проекту стандарту з боку українських організацій, які беруть участь у розвитку водневих технологій в Україні для їх роботи за цим документом (ознайомчий текст додається). Оригінальний текст документа (68 стор. англ. мов.) може бути направлений на додатковий запит до Секретаріату ТК 197.

Реєстр СЕРТАТОМ